Bokning Långhållsbanan
  1. Här kan du boka tider på vår långhållsbanan. Bokningen är endast för klubbmedlemmar. Vi är ingen offentligt skjutbana. Du har 2 stycken bokningsfönster per dag med vardera 1 timmes skytte. Du kan således boka flera tider. Efter avslutat skytte betalar du via SWISH (123 286 25 97) till oss. Priset är 95:- per person och tillfälle. För att underlätta betalningen finns vid tavlor med baninformation QR-koder för SWISH-betalning. Kontrollera tillgängligheten i Skyttekalender.

Nytt för i år är att vi ställa plywood tavlor till förfogande. De ska befinner vid sidan av plåthuset vid banan. Där kan ni sätta på era pappersmål. Efter avslutad skytte ställa tillbaka tavlorna.

Enligt Miljö- och Hälsoskyddskontoret Österåker är det ytterst viktig att hålla de bokade tiderna! Skytte utanför dina bokade tider får inte förekomma. Tänk på att tar med eget målmaterial.

Så snart din bokning är inlagd i skyttekalendern får du meddelande till din angivna e-post adress. Uppläggningen av bokade tider i skyttekalender sker manuellt och kräva en viss framförhållning. Närmaste tider kan vara spärrade.

Skjutningen på lerduvor i vallen, plåtburkar, glas eller liknande är absolut förbjuden. Enligt Säkb 2015 och våra anordningar ska  målets höjd inte överstiga 120 cm från marken.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Bokning 300 m Långhåll special

Appen är under arbete

Bokning Fredagsskytte Hagel

Hej alla glada skyttar. Från och med i år ska vi genomföra hagelskytte på fredagar som var från stort intresset under pandemi åren. Även icke medlemmar är hjärtligt välkommen.

Här i fliken får du möjlighet att anmäla/förboka ditt intresse för deltagande. Vi har tre starttider med je 5 platser klockan 10, klockan 11 och klockan 12. För varje person som deltar ska bokas in i  sitt eget tidsfönster i boknings-appen.

Vid frågor kontakta oss gärna via vår kontaktblankett.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Submit

Bokning Älgbanan

Nu ger vi dig en garanterad möjlighet att få skjuta dina serier på älgbanan utan långa köer. Vi har enbart bokade tider och ett begränsat antal skyttar vid varje pass. Både du som inte är medlem och givetvis medlem kan boka din tid under fliken banbokning/älgbanan. För bokningen gäller en bokningstid per person.          För varje person som deltar ska bokas in i sitt eget tidsfönstret i boknings-appen. 

Som MEDLEM har du även möjlighet att boka banan med samma villkor som gäller för bokning av hagel- eller harbanan utanför ordinarie skjuttider med krav på närvaro av funktionär. (formulär längs ner)

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Submit

Förfrågning för banbokning utanför ordinarie skjuttider

Bokning Björnpass

Nya tider för 2024 är inlagt.

23. maj, 13. juni, 8. augusti, 15. augusti

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Bokning Hagelbanan

För att deltar i ordinarie skjutprogram enligt skyttekalender krävs på hagelbanan ingen föranmälning. Här är bara dropp in. Gäller för klubbmedlemmar och icke medlemmar.

Här nedan kan du som medlem göra en intressen anmälan för utnyttjande av  hagelbanan inklusive funktionär utanför ordinarie skytte. Du skicka förfrågningen direkt till sektionsansvarig och styrelsen. Du får så snart som möjligt en återkoppling till din angiven e-postadressen om förfrågningen.

Bokning Harbanan-Viltmål

Harbanan´s bokning av markmål hagel och ”miniälgbanan” kal.22

Nu finns möjlighet att boka tid för träningsskytte på vår nya Harbana/miniälg-banan. Här kan du träna med kulgevär klass 4 .22 Long Rifle (22LR eller 5,6 × 15 mm R) på viltmål och med hagelvapen kal. 12 (endast stålhagel) på markmål hare.

På harbanan krävs alltid en tillgänglig funktionär som sköter banan. Bokningstider är lördagar under ordinarie skytte. De tider som är möjliga att boka finns i själva appen.  Du kan boka ett tidsfönster på max. 60 minuter. Serie för kal. 22 på viltmål är 50 skott och för hagel på hare 25 skott.

Seriekostnaden är den samma som är gällande för älgbanan respektive hagelbanan. 

Som MEDLEM har du även möjlighet att boka banan med samma villkor som gäller för bokning av hagel- eller älgbanan utanför ordinarie skjuttider med krav på närvaro av funktionär. (formulär längs ner)

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

skicka

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Förfrågning för banbokning utanför ordinarie skjuttider

JAKTLAG

Förfrågning av banbokning för jaktlag