Bokningskalender för våra banor

Bokning Långhållsbanan

Här kan du boka tider på vår långhållsbanan. Bokningen är endast för klubbmedlemmar. Vi är ingen offentligt skjutbana. Du har 2 stycken bokningsfönster per dag med vardera 1 timmes skytte. Du kan således boka flera tider. Efter avslutat skytte betalar du via SWISH (123 286 25 97) till oss. Priset är 80:- för 2 timmar per person och tillfälle. För att underlätta betalningen finns vid tavlor med baninformation QR-koder för SWISH-betalning. Kontrollera tillgängligheten i Skyttekalender

Enligt Miljö- och Hälsoskyddskontoret Österåker är det ytterst viktig att hålla de bokade tiderna! Skytte utanför dina bokade tider får inte förekomma.

Så snart din bokning är inlagd i skyttekalendern får du meddelande till din angivna e-post adress. För manuellt uppläggning av bokade tider i skyttekalender krävs en viss framförhållning. Närmaste tider kan vara spärrade.

Tack och mycket nöje/ Styrelsen

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

skicka

Bokning Harbanan-Viltmål

Harbanan öppnas bokning av markmål hagel och ”miniälgbanan” kal.22

Nu finns möjlighet att boka tid för träningsskytte på vår nya Harbana/miniälg-banan. Här kan du träna med kulgevär klass 4 .22 Long Rifle (22LR eller 5,6 × 15 mm R) på viltmål och med hagelvapen kal. 12 (endast stålhagel) på markmål hare.

På harbanan krävs alltid en tillgänglig funktionär som sköter banan. Bokningstider är lördagar under ordinarie skytte. De tider som är möjliga att boka finns i själva appen.  Du kan boka ett tidsfönster på max. 60 minuter. Serie för kal. 22 på viltmål är 30 skott och för hagel på hare 12 skott.

Seriekostnaden är den samma som är gällande för älgbanan respektive hagelbanan. Som medlem har du även möjlighet att boka banan med samma villkor som gäller för bokning av hagel- eller älgbanan, 500 kr för 2 timmar och med krav på närvaro av funktionär.

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

skicka

Förfrågning för banbokning utanför ordinarie skjuttider

Bokning Hagelbanan-Medlem

Här kan du som medlem göra en intressen anmälan för utnyttjande av  hagelbanan inklusive funktionär utanför ordinarie skytte. Du skicka förfrågningen direkt till sektionsansvarig och styrelsen. Du får så snart som möjligt en återkoppling till din angiven e-postadressen om förfrågningen.

Bokning Älgbanan-Medlem

Här kan du som medlem göra en intressen anmälan för utnyttjande av  älglbanan inklusive funktionär utanför ordinarie skytte. Du skicka förfrågningen direkt till sektionsansvarig och styrelsen. Du får så snart som möjligt en återkoppling till din angiven e-postadressen om förfrågningen.