För att ansöka om medlemskap i klubben ska ansökningsformuläret vara fullständigt ifyllt. Efter kontroll av uppgifter kontaktar vi dig så snart som möjligt. Från och med september tas inga nya medlemsansökningar emot under innevarande år. Om maxtaket för antal medlemmar uppnåtts under denna period upprättar föreningen en kölista. Du får information om din ansökan finns i kölistan. OBS!! För Pistolsektionen gäller särskilda villkor, inga nya pistolskyttar tas in. Maximal antal medlemmar i pistolsektionen är uppnåtts.

Medlemsansökningen är stängd för året 2023. Säsongen för klubben slutar 30. september och öppnar igen under våren 2024. Nya ansökningar tar vi emot med början av året 2024.